Samen bloeien bij CBO Meilân

Beleid

CBO Meilân heeft beleid ontwikkeld op een aantal gebieden. Het beleid moet bijdragen aan een goede organisatie, zet de koers uit voor ontwikkeling van de organisatie en is toekomstgericht.

Alle beleidsdocumenten zijn gebundeld in het Kwaliteitshandboek van CBO Meilân en intern beschikbaar voor medewerkers, GMR en RvT en indien van toepassing voor ouders en leerlingen. Regelingen t.b.v. ouders en leerlingen zijn terug te vinden in de schoolgidsen van de scholen.

Lees hieronder meer over het Aanbestedings– en inkoopbeleid, het Koersplan, de jaarstukken en het inspectierapport van CBO Meilân.

CBO Meilân 

Aanbestedings en inkoopbeleid van CBO Meilân
Aanbestedings- en inkoopbeleid
Algemene inkoopvoorwaarden CBO Meilân

Koersplan 2019-2023  :  SAMEN VOOR DE WERELD VAN MORGEN
Onze ambities voor 2023 hebben we vertaald in drie toekomstuitspraken, de beloften die we doen:

1. CBO Meilân laat kinderen ontwikkelen tot zelfbewuste sociale wereldburgers
2. CBO Meilân leren is onderscheidend, toekomstbestendig leren
3. CBO Meilân is samen doen.

Deze toekomstuitspraken voeden het gesprek op onze scholen, met leerlingen, met ouders, met medewerkers en met onze omgeving. Bij het komen tot onze strategie hebben we onze kwaliteiten en inhoud verbonden met de belangrijkste trends en ontwikkelingen.

Nieuwsgierig geworden naar ons Koersplan?   U wordt van harte uitgenodigd om het te lezen
Koersplan CBO Meilân 2019-2023

Financieel verslag
Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 zijn door de accountant akkoord bevonden en
door het Bestuur en de Raad van Toezicht van CBO Meilân goedgekeurd.

Hier vindt u de  jaarstukken van 2018 tot 2022:

CBO Meilân jaarstukken 2022
CBO Meilân jaarstukken 2021
CBO Meilân jaarstukken 2020
CBO Meilân jaarstukken 2019
CBO Meilân jaarstukken 2018

WNT 2017

Voor inzage in voorgaande jaarrekeningen kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerker financiën.

Inspectie rapport
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland.  Het vierjaarlijks onderzoek is in 2020 uitgevoerd bij het bestuur van CBO Meilân.

Er is onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Lees hier het inspectie rapport.