Wie zijn wij?

CBO Meilân

Waar staan wij voor en wat zijn onze pijlers?

  • CBO Meilân wil kinderen begeleiden (“meigean”) in hun ontwikkeling en meenemen in de ontdekkingstocht van het leven (oriëntatie op de wereld).
  • CBO Meilân staat voor het tot bloei laten komen van elk kind. We willen kansen en ruimte bieden passend bij de specifieke behoeften van alle kinderen en hen in hun ontwikkeling begeleiden.
  • CBO Meilân staat voor bijzonder (christelijk) onderwijs, geïnspireerd op de bijbel, geworteld in de christelijke traditie en daaraan verbonden normen en waarden.
  • CBO Meilân staat voor bijzonder goed onderwijs, waarbij continue aandacht is voor kwaliteit van samen leren en samen leven.
  • CBO Meilân staat voor samendoen, samenwerken, saamhorigheid, solidariteit en het vormen van een eenheid van 15 verschillende scholen.

CBO Meilân – Over ons

Wie zijn wij?

CBO Meilân is een onderwijsorganisatie in Friesland, die bestaat uit 15 verschillende scholen  in de gemeente Heerenveen en de gemeente De Fryske Marren. Wij willen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling en hen meenemen in de ontdekkingstocht van het leven. Dit doen wij door kansen en ruimte te bieden die passen bij de specifieke behoeften van elk kind.

Waar staan wij voor?

CBO Meilân staat voor bijzonder (christelijk) onderwijs, geïnspireerd op de bijbel en geworteld in de christelijke traditie en de daaraan verbonden normen en waarden. Bij ons staat het tot bloei laten komen van elk kind centraal en is er continue aandacht voor de kwaliteit van het samen leren en samen leven.

Onze pijlers

Bijzonder (christelijk) onderwijs

Ons onderwijs is geïnspireerd op de bijbel en de daaraan verbonden normen en waarden. Dit betekent dat we kinderen willen begeleiden in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling, waarbij respect voor elkaar en de omgeving centraal staat.

Kwaliteit van samen leren en samen leven

CBO Meilân staat voor bijzonder goed onderwijs, waarbij er continue aandacht is voor de kwaliteit van het samen leren en samen leven. We willen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling, waarbij er ruimte is voor eigenheid en diversiteit.

Samendoen, samenwerken, saamhorigheid en solidariteit

Bij ons staat saamhorigheid en solidariteit hoog in het vaandel. We willen kinderen leren samen te werken en elkaar te ondersteunen. Door samen te doen, creëren we een hechte gemeenschap waarin iedereen zich welkom voelt.

15 verschillende scholen, één eenheid

CBO Meilân bestaat uit 13 christelijke basisscholen en 2 samenlevingsscholen die samen één eenheid vormen. Elke school heeft zijn eigen karakter en specifieke kenmerken, maar samen werken we aan hetzelfde doel: kinderen begeleiden in hun ontwikkeling en hen meenemen in de ontdekkingstocht van het leven.

Kortom, CBO Meilân staat voor bijzonder (christelijk) onderwijs, waarbij het tot bloei laten komen van elk kind centraal staat. We willen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling en hen meenemen in de ontdekkingstocht van het leven, waarbij respect voor elkaar en de omgeving centraal staat.