Ouders

Voor ouders

Ouders/verzorgers van de leerlingen van onze scholen zijn partners van de leerkrachten. Het is belangrijk ouders/verzorgers en school goed door elkaar op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen van het kind. Samen staan ze voor het belang van uw kind.

Een school is een gemeenschap met verschillende ouders en leerkrachten. Samenspel met respect voor ieders taak en verantwoordelijkheid is van grote waarde om vorm te kunnen geven aan de relatie tussen ouders en school.

Ouderbetrokkenheid

De school kan niet zonder betrokken ouders die meedenken en meedoen. Dat kan op verschillende manieren. Ouders hebben zitting in één van de geledingen: de medezeggenschapsraad, het ouderpanel en de activiteitencommissie.

Aan het samenspel tussen ouders en school wordt op verschillende manieren vormgegeven. In de schoolgids van de school wordt daar uitgebreid op in gegaan.

Voor het aanvragen van bijzonder verlof voor uw kind(eren) kunt u gebruik maken van dit formulier. Dit formulier kunt u ook terug vinden op de website van uw school.

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er af en toe fouten gemaakt. In sommige gevallen leidt dit tot een klacht. Hiervoor is de Klachtenregeling CBO Meilân.

Vertrouwenspersoon CBO Meilân

Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van CBO Meilân. Deze onafhankelijke persoon zoekt samen met de betrokkenen naar een oplossing. Ook kan hij of zij de klacht doorverwijzen naar de landelijke klachtencommissie.  Meer informatie hierover vindt u in de klachtenregeling.

De vertrouwenspersoon van CBO Meilân is:
De vertrouwenspersoon voor CBO Meilân is Danièlle Borm. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06- 52501502 of via mailadres Danielle.Borm@arbounie.nl.
Indien zij niet beschikbaar of bereikbaar is, kan contact worden opgenomen met het algemene telefoonnummer van Arbo Unie: 088-2726026 of per e-mail vertrouwenspersoon@arbounie.nl.