Haal het beste uit jezelf!

Technium

Met Technium wordt een uitbreiding binnen ons onderwijs gerealiseerd; het aanbod bij Technium is praktisch van aard. Er komen andere vakken en onderwerpen aan de orde dan binnen de reguliere groep. Voor leerlingen met een specifieke, praktische onderwijsbehoefte, draagt deze vorm van onderwijs bij aan het vergroten van het welbevinden en plezier op school. De praktische capaciteiten van de leerling zullen tot uiting komen.

Technium bij CBO Meilân

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met Technium:
bovenschoolse verrijkingsgroepen op het gebied van praktische, technische vaardigheden voor leerlingen uit de midden- en bovenbouw.

Voor wie is de verrijkingsgroep?
Talentvolle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte komen ervoor in aanmerking om naar Technium te gaan. Dit zijn leerlingen die op de eigen school onvoldoende tot hun recht komen. De kinderen worden in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te ontwikkelen.

Doel van de Technium
Bij Technium krijgen leerlingen extra ondersteuning op het gebied van praktische vaardigheden, sociale competenties (kunnen samenwerken en afstemmen met anderen) en zelfbeeld (hanteren van eigen gevoelens en omgaan met zichzelf). Het aanbod in Technium is praktisch van aard. Er komen andere vakken en onderwerpen aan de orde dan in de reguliere groep.

Bij Technium:

– Ontmoeten en werken leerlingen samen met “ontwikkelingsgelijken”
– Worden leerlingen begeleid in de sociaal-emotionele ontwikkeling
– Is aandacht voor praktische vaardigheden.
– Wordt gewerkt aan de door ouders en het kind opgestelde leerdoelen
– Wordt gewerkt aan de kracht vanuit het kind zelf, denk aan doorzetten.  

Er wordt gewerkt met een portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind nauwlettend wordt gevolgd. Binnen de lessen wordt gewerkt met een LOPUC- formulier. Lezen, Ordenen, Plannen, Uitvoeren en Controleren zijn de stappen die leerlingen doorlopen. Aansluitend mag het werk ook gepresenteerd worden. 

Bij Technium krijgen leerlingen extra ondersteuning op het gebied van praktische vaardigheden, sociale competenties (kunnen samenwerken en afstemmen met anderen) en zelfbeeld (hanteren van eigen gevoelens en omgaan met zichzelf). 

Organisatie:

Technium lessen worden op meerdere (voortgezet onderwijs) locaties gegeven in onze regio, verdeeld over 5 dagdelen.  

Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen Technium lessen volgen bij: 

  • Kei College (Heerenveen) 
  • Aeres-vmbo (Heerenveen) 
  • Zuyderzee Lyceum (Lemmer) 

Op deze locaties is er plek voor 20 leerlingen per les en met de coaching en begeleiding van zowel een VO-docent als onze PO-docent. Iedere locatie heeft eigen lespakketten met verschillende technische profielen, waaronder Groene Techniek, Bouwen, Wonen & Interieur, Produceren en Installeren & Energie. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met ruimte voor eigen ideeën. 

Leerlingen van groep 5 en 6 kunnen naar Technium op de E.A. Borgerschool in Joure. Er is plek voor 13 leerlingen per les, welke wordt verzorgd door de Technium leerkracht van CBO Meilân. 

Aanmeldingsprocedure 

Aanmelden kan het hele schooljaar rond. Leerkrachten van groep 5 t/m 8 van alle Meilân scholen kijken of er leerlingen zijn die hier behoefte aan hebben. Vervolgens wordt met de Intern Begeleider van de school en de ouders van de leerling een eventuele aanmelding verzorgd.  

Als ouder/verzorger kunt u zelf ook contact zoeken met de leerkracht of directeur van de school en vragen naar de mogelijkheden. 

De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locaties. 

Contact over Technium 

Neem contact op met de basisschool van uw kind voor meer informatie of laat een bericht achter via ons contactformulier. Bent u benieuwd naar wat de leerlingen bij Technium zoal doen? Kijk dan ook eens op het Instagram-account @leerkrachttechnium