Onze ambities

Ons koersplan

Niemand weet hoe de wereld van morgen eruit komt te zien. Leerlingen van nu komen veelal te werken in beroepen die we nu nog niet kennen. Toch kunnen we wel enkele richtingen aangeven. We leven in een wereld waar we samen zuinig op moeten zijn.

Visie – koersplan 2019 – 2023

  • CBO Meilân wil kinderen begeleiden (“meigean”) in hun ontwikkeling en meenemen in de ontdekkingstocht van het leven (oriëntatie op de wereld).
  • CBO Meilân staat voor het tot bloei laten komen van elk kind. We willen kansen en ruimte bieden passend bij de specifieke behoeften van alle kinderen en hen in hun ontwikkeling begeleiden.
  • CBO Meilân staat voor bijzonder (christelijk) onderwijs, geïnspireerd op de bijbel, geworteld in de christelijke traditie en daaraan verbonden normen en waarden.
  • CBO Meilân staat voor bijzonder goed onderwijs, waarbij continue aandacht is voor kwaliteit van samen leren en samen leven.
  • CBO Meilân staat voor samendoen, samenwerken, saamhorigheid, solidariteit en het vormen van een eenheid van 15 verschillende scholen.

De naam Meilân verwijst naar het tot bloei laten komen van elk kind. De maand mei staat immers symbool voor groei en bloei. Met het Friese woordje ‘mei’ wordt meenemen, begeleiden en samen bedoeld. Het Friese ‘lân’ staat voor ruimte en mogelijkheden.

KOERSPLAN CBO MEILÂN 2019 – 2023

RUIMTE, RICHTING, RESULTAAT EN REKENSCHAP
SAMEN VOOR DE WERELD VAN MORGEN
Niemand weet hoe de wereld van morgen eruit komt te zien. Leerlingen van nu komen veelal te werken in beroepen die we nu nog niet kennen. Toch kunnen we wel enkele richtingen aangeven. We leven in een wereld waar we samen zuinig op moeten zijn.
Ondanks alle inspanningen zal er sprake blijven van grote verschillen in omstandigheden en kansen van kinderen. Daarbij weten we ook dat we allemaal streven naar geluk en van betekenis willen zijn voor anderen. Niemand kan het alleen en we hebben elkaar dan ook hard nodig om belangrijke vraagstukken op te lossen. In deze veranderende wereld zien wij onderwijs als het verbindingspunt in onze samenleving om leerlingen te laten ontwikkelen tot bewuste sociale wereldburgers. Daarvoor is een breed fundament nodig van basisvaardigheden en essentiële kennis. Ons vertrekpunt wordt mede bepaald door onze christelijke wortels. Vanuit de Bijbel zijn christelijke waarden zoals rentmeesterschap, solidariteit, duurzaamheid, gelijkwaardigheid en naasten-liefde bepalend bij ons handelen. Een ontwikkeling in deze richting kan alleen plaatsvinden als er sprake is van een sterke relatie tussen belangrijke actoren: medewerkers, leerlingen, ouders, leidinggevenden, onze partners en de omgeving van de scholen.

Onze ambities voor 2023 hebben we vertaald in drie toekomstuitspraken, de beloften die we doen:

1. CBO Meilân laat kinderen ontwikkelen tot zelfbewuste sociale wereldburgers
2. CBO Meilân leren is onderscheidend, toekomstbestendig leren
3. CBO Meilân is samen doen.

Deze toekomstuitspraken voeden het gesprek op onze scholen, met leerlingen, met ouders, met medewerkers en met onze omgeving. Bij het komen tot onze strategie hebben we onze kwaliteiten en inhoud verbonden met de belangrijkste trends en ontwikkelingen.

Nieuwsgierig geworden naar ons Koersplan? U wordt van harte uitgenodigd om het te lezen