Coaching

bij CBO Meilân

Binnen CBO Meilân bieden wij diverse coachingstrajecten aan voor kinderen en medewerkers.

 

Het Meilân Support Team coördineert binnen CBO Meilân:
1. Ondersteuning en begeleiding van leerlingen.
2. Inzet van extra ondersteuningsgelden passend onderwijs.
3. Vroegtijdige en preventieve afstemming met leerling, ouders en school.
4. Ondersteuning aan leerkrachten en het versterken van hun vaardigheden.
5. Aansturing van het netwerk Intern Begeleiders van de 15 scholen.
6. Inzet van orthopedagogen.

Meer weten over ons MST? Klik dan hier.

Geïnteresseerd in coaching voor medewerkers of kinderen? Klik dan hier.