Samen Mei-dy

Ondersteuning

mei dy ondersteuning

Onder Mei-dy heeft CBO Meilân een aantal activiteiten georganiseerd zodat er extra ondersteuning beschikbaar is voor medewerkers en leerlingen.

  • Meilân Support Team
  • Mei-rinne matrix
  • Meilân beweegt MRT
  • Meilân coaching dynamische groepen

Lees hieronder meer.

Meilân Support Team

Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Het handelingsgericht werken staat hierbij centraal.
Scholen kunnen een beroep op het Meilân Support Team doen voor het meedenken over wensen en mogelijkheden m.b.t. de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten.
Er zijn tevens waar nodig/wenselijk korte lijntjes met Passend Onderwijs Fryslân.

Het Meilân Support Team in het kort

Het Meilân Support Team ziet  zichzelf in een ondersteunende en verbindende rol, waarbij de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en leerkrachten voorop staat.
We kijken hierbij gericht naar wat er nodig is en wat er geboden kan worden. Centraal hierbij staat de samenwerking met ouders c.q. verzorgenden. Het denken in mogelijkheden staat voorop met steeds het welzijn van de leerling als uitgangspunt.

Het Meilân Support Team bestaat uit:

1 Onderwijskundig kwaliteitsmedewerker, tevens voorzitter
2 Orthopedagogen
2 Intern Begeleiders

Het Meilân Support Team coördineert binnen CBO Meilân:

  • Ondersteuning en begeleiding van leerlingen.
  • Inzet van extra ondersteuningsgelden passend onderwijs.
  • Vroegtijdige en preventieve afstemming met leerling, ouders en school.
  • Ondersteuning aan leerkrachten en het versterken van hun vaardigheden.
  • Aansturing van het netwerk Intern Begeleiders van de 15 scholen.
  • Inzet van orthopedagogen.

Ouders kunnen contact met het Meilân Support Team opnemen via de intern begeleider en/of directeur van de school waarop hun kind zit.
Het Meilân Support Team werkt nauw samen met Passend Onderwijs Fryslân.

Mei-rinne MatriX

Mei-rinne is een coachingsprogramma speciaal opgezet voor kinderen. Mei-rinne staat voor begeleiding op maat. Het kind heeft een hulpvraag, de coaches hanteren een gespreksmethode zodat het kind weer de baas wordt over zijn/haar eigen gedachten. De coaches lopen mee (mei-rinne) met het kind maar hij/zij houdt zelf regie en loopt daarbij zelf voorop. Heb je interesse of wil je meer informatie? Klik dan hier.

Meilân beweegt MRT

Motorische remedial teaching

Door spelen en bewegen leert een kind de wereld (ver) kennen. Spelen en bewegen zijn van fundamentele betekenis voor de totale ontwikkeling van kinderen in motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief opzicht. Ieder kind moet de ruimte krijgen om in eigen tempo zich al spelend en bewegend te ontwikkelen.

De motorisch remedial teacher, ook wel beweegcoach genoemd neemt voornamelijk bij oudste kleuters een motorische screening af. De 4Sen test. Behalve het kijken naar de motoriek is er ook aandacht voor zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid tijdens bewegen etc. Kortom; leren steviger op beide benen te staan.

Wanneer er kinderen zijn die motorisch minder vaardig zijn dan komt de mrt-er wekelijks extra beweeglessen geven aan het individuele kind of een klein groepje. Daarnaast coacht de mrt-er groepsleerkrachten op het gebied van de fijne motoriek; het werken met motoriekkisten, schrijfdans en geeft gymnastieklessen op maat.

Meilân coaching dynamische groepen

Met plezier naar school, een veilige, fijne plek in de klas en rust in de groep, om onderwijs te kunnen geven en krijgen. Dat wil toch elke leerkracht voor zichzelf en de kinderen? Dit is de basis voor het leerproces, de ontwikkeling en het welbevinden van het kind en de leerkracht.

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zijn Claudetta Kram en Kim Haytema gestart met het coachen van ‘dynamische’ groepen. Door middel van een groepsopstelling, ontstaan uit het systemisch werk, wordt inzicht gegeven in de verhoudingen tussen de leerlingen onderling en de leerkracht. Vanuit het PCM©️-model wordt inzicht gegeven in gedragsclusters van leerlingen en de leerkracht.

Lees hier meer over coaching dynamische groepen ->

Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland

Ouders en jeugd die vragen hebben over passend onderwijs kunnen altijd terecht bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland terecht. Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan zij voor je klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van vier samenwerkingsverbanden. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl.