Benoeming Gerry Geitz als CvB CBO Meilân

De Raad van Toezicht van CBO Meilân deelt u met genoegen mee dat zij per 1 juli 2024 mevrouw Gerry Geitz benoemen als bestuurder van CBO Meilân.

Mevrouw Geitz is een ervaren bestuurder. De afgelopen jaren zijn er bestuurlijk binnen CBO Meilân veel wisselingen geweest. Met de benoeming van Gerry Geitz hebben we het vertrouwen een bestuurder te benoemen, die zorgt voor de gewenste rust en continuïteit.
Gerry Geitz stelt zich hierbij graag aan jullie voor.

“Als 22-jarige startte ik als docente bedrijfseconomie in het voortgezet onderwijs. In verschillende functies en sectoren van het onderwijs heb ik veel gezien en geleerd. Nu, veel onderwijsjaren later, verheug ik me er heel erg op om me in te zetten voor kwalitatief goed, passend en nabij onderwijs in Friesland! Ik zie er naar uit om kennis te maken met de leerlingen, ouders, medewerkers en externe relaties van CBO Meilân en om gezamenlijk te werken aan een fijne en uitdagende leer- en werkomgeving.”

De Raad van Toezicht wenst Gerry Geitz alvast veel plezier en succes in haar functie als bestuurder van CBO Meilân. Vanaf 20 juli 2024 draagt Teunis Wagenaar officieel het stokje over. Tussen 1 tot 20 juli zal Gerry Geitz kennismaken met de stichting.

Teunis Wagenaar wordt bedankt voor zijn toewijding en professionele inzet tijdens zijn periode bij ons. Zijn bijdrage heeft de stichting een vorm van stabiliteit en kracht -met een positieve impact- geboden.