Technium

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 starten we met Technium:
bovenschoolse verrijkingsgroepen op het gebied van praktische, technische vaardigheden voor kinderen uit de midden- en bovenbouw.

Visie
Binnen CBO Meilân wordt hoogbegaafdheidsleren en onderwijzen vorm gegeven. We bedienen de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte dicht bij huis. Met Technium zullen wij een uitbreiding realiseren voor leerlingen die bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) richting VSO, SBO, Praktijkonderwijs, en VMBO KB/BB zullen uitstromen.
Het welbevinden van de leerling en het plezier op school wordt vergroot door te werken aan deze specifieke praktische onderwijsbehoefte. We laten de praktische capaciteiten van deze leerling tot uiting komen. We werken met een portfolio waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind nauwlettend wordt gevolgd.

Voor wie is de verrijkingsgroep?
Talentvolle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte komen ervoor in aanmerking om naar Technium te gaan. Dit zijn leerlingen die op de eigen school onvoldoende tot hun recht komen. De kinderen worden in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te ontwikkelen.

Doel van de Technium
In Technium krijgen leerlingen extra ondersteuning op het gebied van praktische vaardigheden, sociale competenties (kunnen samenwerken en afstemmen met anderen) en zelfbeeld (hanteren van eigen gevoelens en omgaan met zichzelf). Het aanbod in Technium is praktisch van aard. Er komen andere vakken en onderwerpen aan de orde dan in de reguliere groep.

In Technium:
– Ontmoeten en werken leerlingen samen met “ontwikkelingsgelijken”
– Worden leerlingen begeleid in de sociaal-emotionele ontwikkeling
– Is aandacht voor praktische vaardigheden.
– Wordt gewerkt aan de door ouders en het kind opgestelde leerdoelen
– Wordt gewerkt aan de kracht vanuit het kind zelf, denk aan doorzetten.

Organisatie:
Technium start na de herfstvakantie op drie locaties met verschillende technische profielen (o.a. Groene Techniek; Bouwen, Wonen & Interieur; Produceren, Installeren & Energie):
– Nordwin College (Heerenveen)
– Kei College (Heerenveen)
– Zuyderzee Lyceum (Lemmer)

Op deze locaties komen de leerlingen één ochtend in de week bijeen, waar zij worden begeleid door een VO-docent en een PO-docent.
De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie.

Pagina delen: