Schoolvakanties

Schoolvakanties 2019-2020 voor de scholen van CBO Meilân

Herfstvakantie  19 – 27 oktober 2019
Kerstvakantie  21 december – 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 15 -23 februari 2020
Pasen  10 -13 april 2020
Meivakantie 25 april – 10 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren  1 juni 2020
Zomervakantie  4 juli – 16 augustus 2020

 

Schoolvakanties 2020 -2021  voor de scholen van CBO Meilân

Herfstvakantie 10-18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december – 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 – 28 februari 2021
Pasen 2 – 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 1 – 16 mei 2021
incl. Bevrijdingsdag 5 mei 2021
en Hemelvaartsdag 13 – 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli – 22 augustus 2021

(Dit is een voorlopig voorstel, er wordt nog gewacht op een positief advies van de GMR. Vanwege de Corona is de vergadering van de GMR uitgesteld).

De vakantieregeling geldt voor alle scholen van CBO Meilân.
Dit betekent dat alle scholen van CBO Meilân kiezen voor een mei vakantie van 2 weken.
Extra vakantiedagen kunnen worden ingepland wanneer daar voldoende uren beschikbaar voor zijn. De school overlegt dit met de eigen Medezeggenschapsraad.

Voor het aanvragen van bijzonder verlof voor uw kind(eren) kunt u gebruik maken van dit formulier: Aanvraag bijzonder schoolverlof CBO Meilan

Pagina delen: