Wie zijn wij?

Het Meilân support team

Het Meilân Support Team coördineert binnen CBO Meilân:
1. Ondersteuning en begeleiding van leerlingen.
2. Inzet van extra ondersteuningsgelden passend onderwijs.
3. Vroegtijdige en preventieve afstemming met leerling, ouders en school.
4. Ondersteuning aan leerkrachten en het versterken van hun vaardigheden.
5. Aansturing van het netwerk Intern Begeleiders van de 15 scholen.
6. Inzet van orthopedagogen.

 

Meilân Support Team

Het Meilân Support Team bestaat uit:
1 Onderwijskundig kwaliteitsmedewerker, tevens voorzitter
2 Orthopedagogen
2 Intern Begeleiders

Visie op ons ondersteuningsaanbod binnen de scholen van CBO Meilân :
Wij gaan uit van de talenten, kwaliteiten en competenties van de leerling, de
ouders en de leerkracht.
Essentieel vinden we vroegtijdige samenwerking en afstemming met ouders.
Je kunt niet zonder elkaars expertise om goed aan te kunnen sluiten bij de opvoedings- en onderwijsbehoeften van het kind.
Centrale vraag is: Wat heeft het kind nodig en op welke wijze kunnen we dit het beste organiseren.

We aanvaarden dat leerlingen verschillen en dat de ene leerling meer of andere ondersteuning / begeleiding nodig heeft dan de ander om bepaalde doelen te behalen.
We realiseren ons dat er grenzen zijn aan de ondersteuning die we kunnen bieden maar
er is daarentegen veel expertise aanwezig binnen onze 15 scholen van CBO Meilân.

Ouders kunnen contact met het Meilân Support Team opnemen via de intern begeleider en/of directeur van de school waarop hun kind zit.

Het Meilân Support Team werkt nauw samen met Passend Onderwijs Fryslân.