Wie zijn wij?

Bestuursbureau

Het bestuursbureau van CBO Meilân is gevestigd te Joure en houdt zich bezig met uitvoerende taken, het ontwikkelen van beleid en met het adviseren van bestuur, directeuren en personeelsleden op het gebied van onderwijs, financiën, huisvesting, personeelszaken, ICT etc.

College van Bestuur
J. van der Heide College van Bestuur CBO Meilân 

Medewerkers bestuursbureau
E. Dijkstra, HR-Adviseur
E. Bergsma, Financien en huisvesting
L. Sybesma, Bovenschoolse ICT zaken
M. Porte, Management assistent
M. Koudenburg, Kwaliteit
J.J. van Leeuwen, Bovenschoolse ICT zaken
W. van Lonkhuyzen-Wind, Management assistent
Vacant, PR, websitebeheerder en externe communicatie
A. Oost, HR Adviseur

Meilan Support Team

M. Koudenburg, Meilân Support Team

A. Steenstra, Orthopedagoog
M. Halbersma, Orthopedagoog 

Postadres
CBO Meilân
Postbus 125
8500 AC Joure
0513 – 419710
info@cbo-meilan.nl

Bezoekadres (let op geen postadres!)
E.A. Borgerstraat 27
8501 NC Joure

Facturen kunt u digitaal sturen naar 42540@onderwijsbureau-meppel.nl
Bank  : NL92RABO0305032747 t.n.v. CBO Meilân
KvK    : 50825046