Wie zijn wij?

Bestuursbureau

Het bestuursbureau van CBO Meilân is gevestigd te Joure en houdt zich bezig met uitvoerende taken, het ontwikkelen van beleid en met het adviseren van bestuur, directeuren en personeelsleden op het gebied van onderwijs, financiën, huisvesting, personeelszaken, ICT etc.

Maak kennis met ons team

Albert Helder

- Interim College van Bestuur CBO Meilân -

Elly Bergsma

- Huisvesting & Financiën - e.bergsma@cbo-meilan.nl

Menno Koudenburg

- Onderwijs & Kwaliteit - m.koudenburg@cbo-meilan.nl

Ilse Tiemersma

- HRM Adviseur - i.tiemersma@cbo-meilan.nl

Marjan Porte

- Management Assistent - marjan.porte@cbo-meilan.nl

Mathilde Halbersma

- Orthopedagoog - m.halbersma@cbo-meilan.nl

Kristine Bergen

- Communicatie & PR - k.bergen@cbo-meilan.nl

Aukje de Jong

-- Orthopedagoog -- a.dejong@cbo-meilan.nl

Irana van Veluwen

- Administratief medewerker - i.vanveluwen@cbo-meilan.nl

Anneke van Vemde

- Orthopedagoog - a.vanvemde@cbo-meilan.nl

Lieuwe Sybesma

- Bovenschoolse ICT - l.sybesma@cbo-meilan.nl

Hedzer Uuldriks

- Bovenschoolse ICT - h.uuldriks@cbo-meilan.nl