Ouders

Ouders/verzorgers van de leerlingen van onze scholen zijn partners van de leerkrachten. Het is belangrijk ouders/verzorgers en school goed door elkaar op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen van het kind. Samen staan ze voor het belang van uw kind. Een school is een gemeenschap met verschillende ouders en leerkrachten. Samenspel met respect voor ieders taak en verantwoordelijkheid is van grote waarde om vorm te kunnen geven aan de relatie tussen ouders en school.

Ouderbetrokkenheid  
De school kan niet zonder betrokken ouders die meedenken en meedoen. Dat kan op verschillende manieren. Ouders hebben zitting in één van de geledingen: de medezeggenschapsraad, het ouderpanel en de activiteitencommissie.

Aan het samenspel tussen ouders en school wordt op verschillende manieren vormgegeven. In de schoolgids van de school wordt daar uitgebreid op in gegaan.

Voor het aanvragen van bijzonder verlof voor uw kind(eren) kunt u gebruik maken van dit formulier:
Aanvraag bijzonder schoolverlof CBO Meilân

Klachtenregeling 
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er af en toe fouten gemaakt. In sommige gevallen leidt dit tot een klacht. Hiervoor is de Klachtenregeling CBO Meilan

Vertrouwenspersonen CBO Meilân
Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van CBO Meilân. Deze onafhankelijke persoon zoekt samen met de betrokkenen naar een oplossing. Ook kan hij of zij de klacht doorverwijzen naar de landelijke klachtencommissie.  Meer informatie hierover vindt u in de klachtenregeling.

De vertrouwenspersonen van onze stichting zijn:
Mevrouw D. Kronemeijer en de heer J. Finnema.

 

 

Pagina delen: