Onze visie

  • CBO Meilân wil kinderen begeleiden (“meigean”) in hun ontwikkeling en meenemen in de ontdekkingstocht van het leven (oriëntatie op de wereld).
  • CBO Meilân staat voor het tot bloei laten komen van elk kind. We willen kansen en ruimte bieden passend bij de specifieke behoeften van alle kinderen en hen in hun ontwikkeling begeleiden.
  • CBO Meilân staat voor bijzonder (christelijk) onderwijs, geïnspireerd op de bijbel, geworteld in de christelijke traditie en daaraan verbonden normen en waarden.
  • CBO Meilân staat voor bijzonder goed onderwijs, waarbij continue aandacht is voor kwaliteit van samen leren en samen leven.
  • CBO Meilân staat voor samendoen, samenwerken, saamhorigheid, solidariteit en het vormen van een eenheid van 15 verschillende scholen.

De naam Meilân verwijst naar het tot bloei laten komen van elk kind. De maand mei staat immers symbool voor groei en bloei. Met het Friese woordje ‘mei’ wordt meenemen, begeleiden en samen bedoeld. Het Friese ‘lân’ staat voor ruimte en mogelijkheden.

Strategische beleidsplan 2015-2019

Voor de jaren 2015-2019 is een strategisch beleidsplan opgesteld met het thema “Samen Verantwoordelijk”.  Samen willen we zorg dragen voor het beste onderwijs voor ieder kind gebruik makend van ieders expertise en betrokkenheid.

Beleidsplan CBO Meilan 2015-2019

 

 

 

Pagina delen: