Opening STEAM lokaal in juni 2018

Vanaf juni wordt gewerkt in het nieuwe STEAM studio in Oudehaske. Centraal binnen onze STEAM-studio’s staat een project met een wetenschappelijk thema. Leerlingen werken daar gedurende dagdele(n) aan op een centrale plek. Dit thema worden technische, technologische en kunstzinnige vaardigheden aangewend om een eindproduct te vervaardigen.
Het eindproduct verbindt wetenschappelijke kennis aan techniek, technologie en de kunsten enerzijds en het gehele project legt koppelingen met delen van het curriculum van de school anderzijds. Afhankelijk van het thema worden verschillende vakken en domeinen aan elkaar gekoppeld.
Elk traject wordt afgesloten met een eindpresentatie aan derden, waarbinnen de leerlingen zelf de presentatie plannen, organiseren en verzorgen. Maakkunde in de praktijk van onze scholen in de gemeente Heerenveen en DFM. In de loop van het schooljaar worden alle leerlingen van CBO Meilan uitgenodigd. Ook de leerkrachten zullen hier ervaringen opdoen met technologische toepassingen voor het onderwijs. 

Pagina delen: