Nieuws vanuit het bestuurskantoor.

“Kijk een beetje naar elkaar om, kijk een beetje naar elkaar uit”

Het corona-virus Covid-19 beheerst onze samenleving. Overgewaaid uit China en onbekend hardnekkig. Mensen hamsteren toiletpapier, paracetamol en dozen melk. Het vliegverkeer ligt plat. Personeelsleden worden opgeroepen om thuis te werken en bijeenkomsten van meer dan honderd personen zijn verboden. Kerken komen in kleine groepen samen of richten livestreams in. Tot 6 april 2020 zijn alle scholen en de kinderopvang gesloten.

Er wordt opvang geboden aan kinderen van ouders in vitale beroepen in Heerenveen en Joure. De scholen van CBO Meilân bieden thuisonderwijs aan, welke school specifiek wordt ingevuld.

Ik wil een stukje van Henk Stoorvogel met jullie delen:

Het lijkt me alsof het corona-virus werkt als een grote reset-knop. Een beetje zoals het Bijbelse sabbatsjaar: elk zevende jaar werd het land niet bewerkt, zodat het tot rust kon komen en de jaren daarop weer volop vrucht kon dragen. Het is mijn gebed dat door alle onrust van het virus heen de vogels weer zullen gaan fluiten en een nieuwe lente aanbreekt.

Dankbaarheid past er voor alle collega’s die vanwege de schoolsluiting veel extra werk hebben verzet. Versneld digitaler en op afstand les moeten geven. Met gepaste afstand werken we verder. Wat enorm trots mag je dan zijn op de prestaties van iedereen!

Een hartelijk welkom vanaf deze plek voor de nieuwe vervangende directeuren van De Tarissing, De Spoarsiker en de Eben Haëzer. Dhr. Jaap-Jan van Leeuwen geeft met dhr. Edwin Veenstra leiding aan de scholen in Oosterzee en Echtenerbrug. Dhr. Prakash Peereboom vervangt op De Tarissing. Met de complexe situatie van de corona-crisis is er meteen een uitdagende baan ontstaan. Complimenten over hoe jullie één en ander oppakken!

Ook het project Technium, waarin een aanbod voor leerlingen met slimme handen is, heeft een nieuwe docent dhr. Andries van der Velde.

Afgelopen periode heeft er een inspectiebezoek plaats gevonden met een prima resultaat. Komende periode zal genoeg uitdaging bevatten. De eindtoets is inmiddels geschrapt. Wanneer gaan de scholen weer open? Hoe zal de afronding van groep 8 zijn? Communicatie is in deze crisisperiode belangrijk. Via de website van CBO Meilân zijn de nieuwsberichten beschikbaar. Via de mail van de scholen houden we u ook op de hoogte. Verder willen wij u vragen om de schoolwebsite, sociale media en communicatiekanalen van de organisaties in de gaten te houden.

We zijn allemaal volop bezig met op afstand het goede te doen voor onze leerlingen. Ik wens iedereen voor de komende periode veel kracht, wijsheid en zegen en sluit af met een gedicht van Merel Morre over de toespraak van dhr. Rutte afgelopen maandag.

Eric Rietkerk

Pagina delen: