CBO Meilân gaat op 22 maart twee scholen ‘overmeesteren’.

Op 22 maart a.s. gaat CBO Meilan  op 2 scholen “overmeesteren”

Op die dag krijgen de leerlingen alleen maar les van meesters. De juffen gaan op een andere school aan de slag of krijgen een studiedag. ,,Het is absoluut niet zo dat we de juffen niet goed vinden hoor”, verzekert bestuurder Eric Rietkerk. ,,Maar op deze manier willen we laten zien hoe mooi het beroep meester is.”

Rolmodel

De noodzaak voor een groter aantal meesters is wat betreft Rietkerk tweeledig. ,,We hebben te kampen met een lerarentekort en daarnaast hebben we de mannen nodig als rolmodel. Tal van onderzoeken wijzen uit dat het beter is dat kinderen les krijgen van zowel mannen als vrouwen. Vooral jongens hebben hier baat bij omdat de meesters voor hen als rolmodel kunnen dienen.”

Het aantal meesters neemt al decennialang af. ,,Toen ik in 1988 voor de klas kwam, was het nog fifty-fifty. Kort daarna nam het sterk af. Van de driehonderd medewerkers die onze koepel heeft, zijn momenteel slechts 35 man.” Meilân is met vijftien basisscholen exemplarisch voor de rest van Nederland. Landelijk is gemiddeld een op de acht basisschooldocenten man.

It soe moai wêze as der mear manlju by komme, mar it allerwichtichst is dat der sawysa mear minsken komme yn it ûnderwiis

Sietze Greidanus en Edwin Feenstra zijn beiden de enige meester van hun basisscholen in Sint Johannesga en Echtenerbrug. ,,Fielst dy wolris allinnich”, zegt Feenstra. ,,Soms hast ek wat ferlet fan it sosjale, domme praat fan manlju ûnderling. Ik kin ik hiel goed mei myn froulike kollega’s opsjitte, mar ik tink dat in goede miks it bêste is.”

,,Mannen binne boppedat wat saakliker”, vult Greidanus aan. ,,As der spul is tusken twa bern dan moat it by famkes altyd hielendal útpraat wurde en bliuwt it folle langer hingjen. Wylst by jonges gewoan sizze kinst ‘ophâlde’ en dan is it samar oer. It soe moai wêze as der mear manlju by komme, mar it allerwichtichst is dat der sawysa mear minsken komme yn it ûnderwiis.”

Negatief imago

Volgens Rietkerk zit het probleem in het imago van het vak. ,,Het beroep is gefeminiseerd. Niet dat er iets mis is met de vrouwelijke kant van het basisonderwijs, maar het gaat helaas gepaard met een negatief imago. Het imago moet omhoog. Dit willen we bereiken door te laten zien hoe mooi het beroep is. Daarnaast is er een taak weggelegd voor de overheid. Helaas speelt inkomen ook een rol in het imago van het vak. Zij zouden er goed aandoen om het salaris in ieder geval gelijk te trekken met de salarissen van docenten in het voortgezet onderwijs met een tweedegraadsbevoegdheid. Het zou mooi zijn als er op 22 maart ook een Kamerlid bij is als we ons verhaal kunnen vertellen.”

Pagina delen: