Medezeggenschap

Medezeggenschap is geregeld in een reglement voor MR, een reglement voor GMR en een medezeggenschapsstatuut. Deze kunnen hier worden gedownload:

MR
Op iedere school is een medezeggenschapsraad bestaande uit ouders en personeelsleden. De medezeggenschapsraad wordt betrokken bij het beleid van de school en de uitvoering daarvan. Zij hebben instemmingsrecht en adviesrecht. Ouders van de medezeggenschapsraad worden uit en door de ouders gekozen.

GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 5 medewerkers en 5 ouders. Ouders en medewerkers kunnen zich kandidaat stellen na een oproep. De verkiezing van de GMR leden is een getrapte verkiezing. De ouderleden van de Medezeggenschapsraden (MR) van de scholen kiezen het ouderlid van de GMR, de medewerkers van de MR kiezen het medewerker. Indien er geen kandidaten worden voorgedragen kan de GMR besluiten om kandidaten te vragen om zitting te willen nemen in de GMR.
U kunt de GMR bereiken door een mail te sturen naar voorzitter.gmr@cbo-meilan.nl of secretaris.gmr@cbo-meilan.nl 

 

 

Pagina delen: