Bestuursbureau

Het bestuursbureau van CBO Meilân is gevestigd te Joure en houdt zich bezig met uitvoerende taken, het ontwikkelen van beleid en met het adviseren van bestuur, directeuren en personeelsleden op het gebied van onderwijs, financiën, huisvesting, personeelszaken, ICT etc.

College van Bestuur
E.A. Rietkerk

Medewerkers bestuursbureau
E. Dijkstra, personeelszaken 
E.Bergsma, financiën en huisvesting
J. van Leeuwen, bovenschools ICT-er
L. Sybesma, bovenschools ICT-er
M. Porte, secretaresse
M. Koudenburg, kwaliteitsmedewerker
W. van Lonkhuyzen-Wind, management assistent

Meilan Support Team
A. Steenstra, orthopedagoog
M. Halbersma, orthopedagoog

Postadres
CBO Meilân
Postbus 125
8500 AC Joure
0513 – 419710
info@cbo-meilan.nl

Bezoekadres (let op geen postadres!)
E.A. Borgerstraat 27
8501 NC Joure

Het bestuursbureau is geopend van maandag t/m donderdag van 8.00 – 16.30 uur
en op vrijdag van 8.00 – 12.00 uur.
In de schoolvakanties is het bestuursbureau gesloten.

Facturen kunt u digitaal sturen naar 42540@onderwijsbureau-meppel.nl
Bank  : NL92RABO0305032747 t.n.v. CBO Meilân
KvK    : 50825046

 

Pagina delen: