Bestuursbureau

Het bestuursbureau van CBO Meilân is gevestigd te Joure en houdt zich bezig met uitvoerende taken, het ontwikkelen van beleid en met het adviseren van bestuur, directeuren en personeelsleden op het gebied van onderwijs, financiën, huisvesting, personeelszaken, ICT etc.

College van Bestuur
E.A. Rietkerk (College van Bestuur CBO Meilân )

Medewerkers bestuursbureau
E. Dijkstra, personeelszaken (Personeelszaken )
E.Bergsma, financiën en huisvesting (Financien en huisvesting )
L. Sybesma, bovenschools ICT-er (Bovenschoolse ICT zaken )
M. Porte, secretaresse (Secretariaat )
M. Koudenburg, kwaliteitsmedewerker (Kwaliteit)
J.J. van Leeuwen, bovenschools ICT-er (Bovenschoolse ICT zaken )
W. van Lonkhuyzen-Wind, management assistent (Algemene zaken)
M. de Boer, externe communicatie en website CBO Meilân (Sociale Media )

Meilan Support Team
A. Steenstra, orthopedagoog (Orthopedagoog )
M. Halbersma, orthopedagoog (Orthopedagoog )

Postadres
CBO Meilân
Postbus 125
8500 AC Joure
0513 – 419710
info@cbo-meilan.nl

Bezoekadres (let op geen postadres!)
E.A. Borgerstraat 27
8501 NC Joure

Facturen kunt u digitaal sturen naar 42540@onderwijsbureau-meppel.nl
Bank  : NL92RABO0305032747 t.n.v. CBO Meilân
KvK    : 50825046

 

Pagina delen: