Bestuursbureau

Het bestuursbureau van CBO Meilân is gevestigd te Joure en men houdt zich hier bezig met uitvoerende taken, het ontwikkelen van beleid en met het adviseren van bestuur, directeuren en personeelsleden op het gebied van onderwijs, financiën, huisvesting, personeelszaken, ICT etc.

College van Bestuur
Eric Rietkerk

Medewerkers bestuursbureau
Els Dijkstra, HRM adviseur
Elly Bergsma, medewerker financiën en beheer
Jaap-Jan van Leeuwen, bovenschools ICT-er
Marjan Porte, secretaresse
Menno Koudenburg, kwaliteitsmedewerker
Wilma van Lonkhuyzen-Wind, management assistent

Postadres
CBO Meilân
Postbus 125
8500 AC Joure
0513 – 419710
info@cbo-meilan.nl

Bezoekadres (let op geen postadres!)
E.A. Borgerstraat 27
8501 NC Joure

Het bestuursbureau is geopend van maandag t/m donderdag van 8.00 – 16.30 uur
en op vrijdag van 8.00 – 12.00 uur.
In de schoolvakanties is het bestuursbureau gesloten.

Het bestuursbureau wordt momenteel verbouwd. Tijdens de verbouwing kunt u ons vinden in It Haskerfjild.

Facturen kunt u digitaal sturen naar 42540@onderwijsbureau-meppel.nl
Bank  : NL92RABO0305032747 t.n.v. CBO Meilân
KvK    : 50825046

 

Pagina delen: