Beleid

Beleid

Beleid
CBO Meilân heeft beleid ontwikkeld op een aantal gebieden. Het beleid moet bijdragen aan een goede organisatie, zet de koers uit voor ontwikkeling van de organisatie en is toekomstgericht.
Alle beleidsdocumenten zijn gebundeld in het Kwaliteitshandboek van CBO Meilân en intern beschikbaar voor medewerkers, GMR en RvT en indien van toepassing voor ouders en leerlingen.
Regelingen t.b.v. ouders en leerlingen zijn terug te vinden in de schoolgidsen van de scholen.

Aanbestedings en inkoopbeleid van CBO Meilân
Aanbestedings- en inkoopbeleid
Algemene inkoopvoorwaarden CBO Meilân

Koersplan 2019-2023  :  SAMEN VOOR DE WERELD VAN MORGEN
Onze ambities voor 2023 hebben we vertaald in drie toekomstuitspraken, de beloften die we doen:

1. CBO Meilân laat kinderen ontwikkelen tot zelfbewuste sociale wereldburgers
2. CBO Meilân leren is onderscheidend, toekomstbestendig leren
3. CBO Meilân is samen doen.

Deze toekomstuitspraken voeden het gesprek op onze scholen, met leerlingen, met ouders, met medewerkers en met onze omgeving. Bij het komen tot onze strategie hebben we onze kwaliteiten en inhoud verbonden met de belangrijkste trends en ontwikkelingen.

Nieuwsgierig geworden naar ons Koersplan?   U wordt van harte uitgenodigd om het te lezen
Koersplan CBO Meilân 2019-2023

Financieel verslag
Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 zijn door de accountant akkoord bevonden en
door het Bestuur en de Raad van Toezicht van CBO Meilân goedgekeurd in de
vergadering van 2 juni 2021.
Hier vindt u een verkorte versie van de  Jaarstukken 2020
Voor inzage van de volledige jaarrekening 2019 kunt u telefonisch contact opnemen met onze medewerker financiën.

Inspectie rapport
Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland.  Het vierjaarlijks onderzoek is dit jaar uitgevoerd bij het bestuur van CBO Meilân.
Er is onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen.
Het rapport van het onderzoek vindt u hier.

 

 

Pagina delen: