Beleid

CBO Meilân heeft beleid ontwikkeld op een aantal gebieden. Het beleid moet bijdragen aan een goede organisatie, zet de koers uit voor ontwikkeling van de organisatie en is toekomstgericht.

Managementstatuut
Personeelsbeleidsplan CBO Meilan, maart 2017
Functiebouwwerk CBO Meilan
Vervangingsbeleid CBO Meilân
Klokkenluidersregeling CBO Meilân
Beleidsplan voor toelating, schorsing en verwijdering
Protocol gebruik internet en sociale media

privacyreglement verwerking leerlinggegevens CBO Meilân
privacy reglement personeel CBO Meilân

Aanbestedings en inkoopbeleid van CBO Meilân
Aanbestedings en inkoopbeleid
Algemene inkoopvoorwaarden CBO Meilân

Strategische beleidsplan 2015-2019
Voor de jaren 2015-2019 is een strategisch beleidsplan opgesteld met het thema “Samen Verantwoordelijk”.  Samen willen we zorg dragen voor het beste onderwijs voor ieder kind gebruik makend van ieders expertise en betrokkenheid.
Beleidsplan CBO Meilan 2015-2019

Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 zijn door de accountant goedgekeurd en door het Bestuur en de Raad van Toezicht van CBO Meilan vastgesteld  in de vergadering van 23 mei 2017.

 

 

Pagina delen: