Vacatures

Werken bij CBO Meilân 

Fijn dat je belangstelling hebt voor één of meer vacatures bij CBO Meilân.
We nodigen je van harte uit om te reageren.

Directeur Bloei, skoalle foar de mienskip  

Wij zijn op zoek naar
een directeur voor onze samenlevingsschool Bloei
in Terherne en Terkaple  (0,6 – 0,8 wtf.) 

Bloei is een samenlevingsschool in Terherne en Terkaple en staat open voor kinderen met verschillende levensbeschouwingen. Onze belangrijkste opdracht is de school tot een omgeving te maken waar alle kinderen, hoe verschillend ze ook zijn, zich thuis voelen. Doel is dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke, zelfstandige burgers in de maatschappij, waar men respect heeft voor elkaar en voor alles wat leeft.

We zijn op zoek naar een directeur die oog heeft voor het welzijn van leerlingen en personeelsleden. Iemand die inspireert, enthousiast en zorgvuldig onze gezamenlijke visie en identiteit kan vormgeven en uitdragen. Iemand die het team blijvend in haar kracht zet en sturing geeft aan veranderingen, implementatie en borging daarvan.

Ben jij iemand die een balletje trapt met leerlingen? 

Kijk voor meer informatie over deze functie op Profielschets directeur Bloei – Terherne/Terkaple
Solliciteer voor 25 november a.s. en schrijf een motivatiebrief met CV naar e.verpalen@cbo-meilan.nl.
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met dhr. Eric Rietkerk, voorzitter College van Bestuur, 0513-419710.

 

Lid Raad van Toezicht (beoogd voorzitter) CBO Meilan 

CBO Meilân, Stichting voor Christelijk Basis Onderwijs in Heerenveen en De Fryske Marren zoekt een

enthousiast lid voor de Raad van Toezicht (beoogd voorzitter)
tevens lid van de remuneratie commissie

Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van één van de leden zijn we op zoek naar een nieuw lid voor onze raad.  We komen graag in contact met kandidaten met bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden en vergadert minimaal 5 keer per jaar. Binnen de Raad van Toezicht zijn er 3 commissies actief: remuneratie-, audit- en onderwijs & kwaliteit commissie. Leden worden benoemd voor een periode van 4 jaren met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging voor een periode van 4 jaren. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd.

De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Toezicht houden op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting en het realiseren van de doelstellingen van beleid.
  • Werkgeverschap College van Bestuur
  • Advisering College van Bestuur
  • Uitoefenen statutaire bevoegdheden

De leden van de raad hebben een maatschappelijke binding en voelen zich thuis binnen de context van Christelijk geïnspireerd onderwijs. Samen zorgen de leden voor een gedifferentieerd aanbod van deskundigheden binnen CBO Meilân. Van toezichthouders verwachten we dat ze strategisch inzicht hebben en over een kritisch analytisch oordeelsvermogen beschikken. Kandidaten wonen bij voorkeur in het voedingsgebied van onze scholen in Heerenveen en de gemeente De Fryske Marren.

Voor deze vacature is een profielschets  beschikbaar. De taakomschrijving van een lid van de remuneratiecommissie staat omschreven in de Reglementen commissies RvT, sept 2015.
Meer informatie vindt over CBO Meilân en de 15 scholen vindt u op de website van CBO Meilan.

Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met de heer Marcel de Jong, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, te bereiken ’s avonds na 19.00 uur telefoonnummer 06-24257632.

Reageren kan voor 19 november 2017 per mail naar info@cbo-meilan.nl.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 27 en 28 november 2017 ’s avonds.

 

Vacatures voor het invullen van zwangerschapsverloven 

We zoeken leerkrachten voor het invullen van (zwangerschaps) verloven op de scholen
Bloei, De Roerganger en De Burcht
Daarnaast zoeken we leerkrachten voor de Invalpool.

Klik op een van onderstaande vacatures voor meer informatie.

04TL.01    Bloei, groep 4/5
04TL.02    Bloei, groep 3/4
17MI.01     De Roerganger, groep 7
30PW.01    De Burcht, groep 4
30PW.02 De Burcht, groep 6
42540.01    Vervangingspool CBO Meilan


Invalleerkrachten

Ben jij leerkracht en beschikbaar voor het invallen? Stuur dan je motivatiebrief met CV naar info@cbo-meilan.nl.  Informatie is te verkrijgen bij onze medewerkers op het bestuurskantoor, 0513-419710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina delen: