Onze visie

De naam Meilân verwijst naar het tot bloei laten komen van elk kind. De maand mei staat immers symbool voor groei en bloei. Met het Friese woordje ‘mei’ wordt meenemen, begeleiden en samen bedoeld. Het Friese ‘lân’ staat voor ruimte en mogelijkheden.

Strategische beleidsplan 2015-2019

Voor de jaren 2015-2019 is een strategisch beleidsplan opgesteld met het thema “Samen Verantwoordelijk”.  Samen willen we zorg dragen voor het beste onderwijs voor ieder kind gebruik makend van ieders expertise en betrokkenheid.

Beleidsplan CBO Meilan 2015-2019

 

Ingenium
In het schooljaar 2016-2017 is gestart met 3 verrijkingsgroepen voor kinderen uit de midden- en bovenbouw. De leerlingen worden begeleid door een specialist op het gebied van (hoog)begaafdheid. Naast het aanbod in de verrijkingsgroepen krijgen deze leerlingen onderwijs op maat in de eigen groep op de eigen school.

Meer informatie over Ingenium vindt u hier ingenium-informatie

 

Onze 15 basisscholen