School Terkaple verder als “Bloei”

Vanaf september gaat in Terherne en Terkaple de nieuwe samenwerkingsschool verder onder de naam Bloei.

De school noemt zich “skoalle foar de mienskip”.  Het is een samenwerkingsschool van de christelijke basisschool It Twaspan (Terkaple) en de openbare basisschool ’t Kampke (Terherne). Beide locaties blijven vooreerst bestaan. Bloei valt onder het bestuur van CBO Meilân.