School Terkaple verder als “Bloei”

Vanaf september gaat in Terherne en Terkaple de nieuwe samenwerkingsschool verder onder de naam Bloei. De school noemt zich “skoalle foar de mienskip”.  Het is een samenwerkingsschool van de christelijke basisschool It Twaspan (Terkaple) en de openbare basisschool ’t Kampke (Terherne). Beide locaties blijven vooreerst bestaan. Bloei valt onder het bestuur van CBO Meilân.  

CBO Meilân zorgt voor primeur met drones in het basisonderwijs

CBO Meilân zorgt voor primeur met drones in het basisonderwijs Een primeur in Friesland: CBO Meilân gaat op basisscholen aan de slag met een lessenserie over drones. Hiermee sluit CBO Meilân aan bij de pijler boeiend en eigentijds onderwijs en de 21e eeuwse vaardigheden. 21e-eeuwse vaardigheden Het project met de drones bevordert het ontwikkelen van […]

Leerlingen van De Roerganger krijgen zittend en staand les

De bern fan basisskoalle CBS De Roerganger op It Hearrenfean kinne fan takom wike ôf kieze oft se sittend of steand les krije wolle. De Roerganger is de earste skoalle yn Fryslân dy’t spesjaal dêrfoar saneamde sit-stean buro’s krijt. Lang sitte is min foar de sûnens. Sa kin it de kâns op diabetes grutter meitsje of kin […]

Actuele informatie over primair onderwijs

Actuele informatie over primair onderwijs vindt u op : http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs  

Onze 15 basisscholen